Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Stop geld verslindende projecten

De bouw en de herinrichting van wijken hebben met elkaar gemeen dat ze kostbaar zijn Het Projecten zijn niet geworden wat ze moesten zijn en ze zijn qua kosten finaal uit de hand gelopen. Niet alleen kost dit de burger veel geld, maar er zijn ook vele uren van het ambtelijk apparaat met deze projecten gemoeid. Nederland Samen wil de komende periode de prioriteiten leggen bij projecten die al veel te lang wachten op realisatie. Dus geen nieuwe, geldverslindende en ambtelijke urenvretende projecten meer! Ook zien wij de noodzaak in om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te herzien samengaand met strengere budgetcontroles
Tevens willen wij de hypotheekrente aftrek voor inkomens boven 200.000 euro afschaffen.Er worden onderzoeken gedaan naar prijsafspraken tussen bedrijven met monopolie positiies.
Nederland Samen doet het anders.


<< Terug naar programmapunten