Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Inspraak; ambtenarij sneller optreden

Te vaak wordt er traag gereageerd op vragen van inwoners, worden er fouten gemaakt of raken documenten zoek. Te vaak worden inwoners van het kastje naar de muur gestuurd omdat er simpelweg niet wordt aangegeven op welke wijze een aanvraag moet worden behandeld of wel goedgekeurd zal worden. Dat moet anders, een ambtenaar hoort niet alleen goed – of af te keuren. Als het aan NEDERLAND SAMEN ligt gaat een ambtenaar in een vroeg stadium adviseren, zodat er een betere serviceverlening wordt gegarandeerd aan u! Een ingezonden brief moet worden behandeld met een ontvangstbevestiging op tijd en met een gemotiveerd antwoord worden afgehandeld. Bij ziekte van een ambtenaar moet opgevangen worden door het ambtelijke apparaat zodat de burger niet de dupe is.
De kiezer moet meer dan alleen maar een stem krijgen tijdens verkiezingen. Naast stemmen op een persoon van een partij wordt het mogelijk dat ook gestemd wordt voor een coalitie combinatie.
Nederland Samen doet het anders.


<< Terug naar programmapunten