Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Menselijker WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) omvat een groot aantal maatregelen, dat de laatste jaren steeds meer zijn overgedragen aan de lagere overheden: de provincie en de gemeenten. De uitvoering van de wet ligt in Nederland bij de afdelingen Welzijn en Financiën. NEDERLAND SAMEN wil meer inzicht in de besteding en verdeling van het beschikbaar gestelde gelden, vooral waar het gaat om de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Mensen die hier gebruik van maken zijn vaak zonder nadere toelichting afhankelijk van een ambtelijke beslissing.
Ook ten aanzien van het minimabeleid dient er meer duidelijkheid te komen over de werkwijze van de gemeente en de besteding van de beschikbare gelden. Met de instelling van de ‘Wegwijzer’ als centraal laagdrempelig loket zijn we op de goede weg, maar er kan nog veel verbeterd worden.
Nederland Samen doet het anders


<< Terug naar programmapunten