Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Woningbouw

Met de woningcorporaties moet worden afgesproken dat tot een landelijk woonplan wordt gekomen waarin doorstroming en sociale woningbouw voorop staat. Starters krijgen makkelijker subsidies. Sneller opknappen van verouderde buurten en wijken in steden. Wie een leegstand pand of verkrot pand koopt en renoveert betaalt minder belasting en krijgt subsidies.Wonen moet voor minder draagkrachtigen meer mogelijk worden. Wij zijn voor CPO ( collectief particulier opdrachtgeverschap. Hierbij kunnen toekomstige bewoners zelf de rol van de projectontwikkelaar op zich nemen.

<< Terug naar programmapunten