Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Zorg

Ouderen maken onvoldoende gebruik van de beschikbare financiële regelingen die er zijn in Nederland. Wij willen het thema gezondheidszorg, beweging een hoge prioriteit geven. Meer geld aan kwaliteit in de zorg, meer mensen mogelijk maken te werken in de zorg tegen een goed salaris. Meer aandacht voor mantelzorgers. De thuiszorg moet worden uitgebreid om deze groep mensen te ontlasten.
Senioren moeten het mogelijk worden gemaakt om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te functioneren in de maatschappij.. Om zo zelfverwaarlozing tegen te gaan wat steeds meer voorkomt.
Overal in Nederland moeten vitaliteitcentra worden gecreëerd waar activiteiten voor ouderen steun bieden en waar verpleegkundigen en ouderenadviseur aanwezig zijn.


<< Terug naar programmapunten