Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Veilig Nederland

Nederland is een relatief veilig landje maar een veilig land is niet alleen hardere straffen stellen. Ook de oorzaken moeten worden aangepakt. NeSa wil de aanpak van individuele lastpakken gaan inzetten en tevens meeloopgedrag bij jongeren voorkomen. Ouders moeten medeverantwoordelijk worden gesteld en ook mogelijk worden gestraft door financiële maatregelen.
Het werk van wijkagenten moet worden gestimuleerd om de sociale binding te waarborgen.
Nederland krijgt steeds vaker te maken met kleine en grote criminaliteit. Van vandalisme tot overvallen, het zijn voorvallen die de persoonlijke levenssfeer beïnvloeden of zelfs levens ingrijpend kunnen veranderen. De verkeersveiligheid laat ook nog steeds te wensen over, vooral als het gaat om auto’s / scooters die doorrijden bij de oversteekplaatsen en bij in en uitgangen van stedelijke wijken. Nederland Samen zal alles op alles te zetten om de stijging van criminaliteit te keren en stevige maatregelen te nemen om ook het verkeer veiliger te maken.
Meer opsporingsambtenaren met bevoegdheden in uniform en in burger. Hogere boetes bij terugkomende overtredingen. De vrijheden in de gevangenis willen wij laten afnemen. Taakstraffen grotendeels afschaffen, hogere geldboetes opeggen en de straffen voor veelplegers verhogen of zelfs verdubbelen.
Toch blijven er situaties die onveiliger zijn dan gewenst dus meer controle op straat is wenselijk. De horeca in steden moet samen met de politie werken aan oplossingen. De alcoholgrens moet naar 18 jaar! Ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen en als zij hen niet in het gareel houden lopen zij risico geconfronteerd te worden met maatregelen op financieel gebied of uitzetting in de buurt.
Misdrijven tegen mensen met een publieke functie (brandweer/ ambulance/ nov personeel) wordt zwaarder gestraft. Mogelijk legalisatie en regulering soft drugs dmv pasjes systeem bezoekers. In OV wordt meer camera toezicht geïmplementeerd.
Bij 1e aanraking met justitie (categorie nog te bepalen) wordt DNA vastgelegd.
Opschonen en aanpassen van openbare ruimtes en betere verlichting en vuilnisbakken. Camera registraties verbeteren.
Bij probleemgebieden wordt niet geschroomd om schoonmaakacties te organiseren terinstalleren van rust en orde ( commando’s inzetten) Bepaalde kledingdracht wordt niet meer in winkels en andere publieke ruimten getolereerd ( pet/ capuchon combinatie waarbij gezicht niet zichtbaar is.
Nederland Samen doet het anders.


<< Terug naar programmapunten