Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Met hart voor het land!

NeSa wil de kloof tussen burger en politiek verkleinen door meer samen te doen met de burger. Meer inspraak indien gewenst. Luisteren naar de mening en wensen van de bevolking is ons belangrijkste aandachtspunt en dat staat bovenaan met stip.
Samen kunnen wij aanvulling geven aan een land waarin wij allen goed en gezond naast elkaar kunnen leven zonder onveilige situaties..Wij doen zo weinig mogelijk mee aan het politieke spelletje. Wij kijken naar oorzaak en gevolg. Iedereen telt mee, ouderen jongeren studenten gezinnen ondernemers en hun werknemers

Het is zo logisch dat u kiest voor Nederland Samen


<< Terug naar programmapunten