Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Ondernemersvriendelijk Nederlands klimaat

De vitaliteit van een land begint bij ondernemers. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en mogelijkheden voor mensen zich te vestigen. In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse ondernemer veel tegenslagen moeten verwerken. Om Nederland verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijker land voor bedrijven, is het van belang dat startende ondernemingen van bijvoorbeeld afgestudeerden, de mogelijkheid krijgen dynamiek te verzorgen in onze samenleving. Het starten van een onderneming is niet makkelijk en moet door de overheid beter worden gefaciliteerd. Zo wil NeSa projecten stimuleren in MBO/ HBO/ WO om ondernemerschap een grotere rol te geven binnen het onderwijs.

Dmv try it zones, waar voor de startende ondernemers in Nederland met behulp van de overheid interessante vestigingsvoorwaarden worden gecreëerd. Zo wil NeSa inspelen op de economische geografische en demografische ontwikkelingen in Nederland. De kamer van koophandel biedt workshops gratis aan zodat een ieder kansen krijgt.Leegstand moet worden voorkomen, een gezond en gevarieerd winkelbestand is in de steden van groot belang. Tijdelijk gebruik hiervan moet worden gestimuleerd.

Creatieve industrie moet worden toegejuicht, dit voor de levendigheid en economische bloei in ons land.Bedrijven kunnen meer subsidie krijgen als zij meewerken aan duurzaamheid en schone procedures binnen het bedrijf.

Het tekort aan parkeerplaatsen in de centra van steden is nog steeds niet opgelost, er is slechte dienstverlening voor ondernemers, noodzakelijke revitalisering van bedrijfsterreinen, Daarbovenop kwam nog eens een economische recessie. Het is de hoogste tijd voor een ondernemingsvriendelijk klimaat in Nederland!
Nederland Samen doet het anders.


<< Terug naar programmapunten