Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Groen gebieden

De laatste jaren zijn vele groene gebieden verdwenen, plaats maken voor bebouwde gebieden. Nederland Samen maakt zich ernstige zorgen over het verdwijnen van het groen en daarmee de leefruimte voor dieren en de zuiverende werking van planten en bomen. Wij staan voor een land met een groene culturele uistraling. Het groen wat er nog is vandaag moeten wij beschermen.. Duurzaamheid dient bij de economische ontwikkeling voorop te staan. Aandacht voor zon en windenergie en ook biomassa centrales. Groene daken promoten.

Meer regulering woon/ werkverkeer. Meer gratis toegankelijk activiteiten in de open groene lucht. Theater en film vertoning in de zomer geeft gelegenheid tot kennis maken met cultuur en natuur.


<< Terug naar programmapunten