Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Een toegankelijker Nederland

Nederland is nog ver weg van een totaal toegankelijk land voor mensen met een functiebeperking. Er is vaak geen aandacht voor obstakels en onveilige situaties op straat. Een ritje per rolstoel van A naar B is geen pretje. Verder zijn er nog steeds te weinig toegankelijke sport- en activiteitenvoorzieningen in Nederland. Voor mensen met een lichamelijke beperking kan het gebrek aan voldoende voorzieningen om te bewegen leiden tot achteruitgang van spieren en botten.

In de communicatie met de gemeentes als het gaat om aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen van woningen in het kader van de WMO worden bureaucratische drempels opgeworpen. Kortom, NEDERLAND SAMEN wil dat Nederland de komende vier jaar weer een land wordt waar iedereen probleemloos in kan leven en bewegen, met oog voor de situatie waarin mensen zich bevinden en met zorg voor een zelfstandig en menswaardig bestaan.Verzekeringen en farmaceutische bedrijven worden getoetst op draagbaarheid van de kosten en innen van winst.
Nederland Samen doet het anders:


<< Terug naar programmapunten