Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Ruime scholen en onderwijs

De school dient een vertrouwde en veilige plek te zijn waar een kind zich zelf kan ontplooien en kan leren samenwerken en leven. Het klinkt logisch om te denken dat schoolgebouwen in Nederland ruim, veilig en modern zijn. Onze kinderen brengen dan ook acht jaar van hun leven door in klaslokalen in onze gemeente. Helaas gaat de discussie de laatste jaren vooral over beperking van de ruimte voor schoolgebouwen, want er is ruimte nodig voor het bouwen van huizen op hetzelfde terrein om de kosten te kunnen compenseren. Een verkeerd uitgangspunt, vindt NEDERLAND SAMEN.

Schoolgebouwen behoren tot de basisvoorzieningen in onze gemeente. De gemeente krijgt jaarlijks van het Rijk daarvoor een financiële bijdrage die slechts ten dele wordt ingezet voor het onderhoud van de scholen. Er is nooit geld gereserveerd voor de nieuwbouw die nu moet plaatsvinden. Tijd dus om dat te veranderen.

NEDERLAND SAMEN stelt vast dat we onze kinderen niet kunnen veroordelen tot te kleine schoolgebouwen en schoolpleinen zonder enig groene omgeving. Dus wil NEDERLAND SAMEN bouwen aan scholen die de komende 40 jaar ruim van opzet zijn. Door het oprichten van een schoolhuisvestingsfonds gevuld met de jaarlijkse rijksbijdrage kunnen we nu en in de toekomst voorbereid zijn voor nieuwbouw en onderhoud.

Nesa vind dat ook in economisch mindere tijden geïnvesteerd moet worden in onderwijs. Prestatiebeurzen moeten mogelijk zijn om misbruik tegen te gaan.

Nederland Samen doet het anders.


<< Terug naar programmapunten