Programma gemeenteraads verkiezingen 2018Sport maakt het levend en bied houvast aan jeugd

Wij dragen sport een warm hart toe en wij willen organisatorisch en financieel meer investeren in sport. De overheid moet topsport stimuleren en het mogelijk maken dat er topsport mogelijk is in Nederland. Het bedrijfsleven kan daarin ook een rol spelen. NeSa wil inzetten op een jaarlijkse sportdag waarop iedereen actief meedoet. Sport moet meer toegankelijk worden in de steden. Ook op scholen moet meer aandacht worden geschonken aan sport. Dit betekent wel voldoende vakleerkrachten, daar willen we over meedenken. Voorzieningen moeten gerealiseerd kunnen worden voor nieuwe sportvormen zoals skaters. Meer openlucht zwemmen promoten dus zorgen voor meer natuurlijk zwemwater. Meer investeren in sportveldjes en doelpleinen.

NeSa wil samen met sporters en verenigingen en sportraden sport meer betaalbaar maken voor iedereen. Papierwerk moet afnemen voor verenigingen en subsidie voor bevordering van deskundigheid van vrijwilligers moet worden verruimd. Het gebruik van deze gelden moet worden gestimuleerd. Een stimuleringsfonds kan extra inzet belonen met een financiële aanmoediging. Sport zal ook binnen bedrijven worden gestimuleerd dmv subsidies. Dit kan antiverzuim beleid verbeteren en verscherpen.


<< Terug naar programmapunten